Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza:

  • Grzegorz Bojar - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Wojciech Jarosz - Członek Rady Nadzorczej
  • Sebastian Ryszka - Sekretarz Rady Nadzorczej