Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza:

  • Artur Kopijkowski-Gożuch - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Wojciech Jarosz - Członek Rady Nadzorczej
  • Sebastian Ryszka - Sekretarz Rady Nadzorczej