Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza:

  • Piotr Kołodziej – Przewodniczący
  • Wojciech Jarosz – Wiceprzewodniczący
  • Marek Szymankiewicz – Członek Rady Nadzorczej  
  • Sebastian Ryszka – Sekretarz