Kontakt

PSE Inwestycje S.A

Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

inwestycje@pse.pl

NIP 526-10-27-348   REGON 010953590   KRS 0000092539
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego