Aktualności

14 grudnia 2018, 18:15

RADA NADZORCZA PSE Inwestycje S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A.

Więcej...

13 czerwca 2018, 11:58

Rada Nadzorcza Spółki informuje, że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania kwalifikacyjnego, dnia 12 czerwca 2018 roku na stanowisko Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A. powołany został Pan Andrzej Kaczmarek.

Więcej...

21 maja 2018, 10:12

Rada Nadzorcza PSE Inwestycje S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PSE Inwestycje S.A. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 4 czerwca 2018 roku o godz. 15:00. Pełna treść ogłoszenia wraz z warunkami postępowania kwalifikacyjnego znajduje się w zakładce Kariera

Więcej...

25 października 2017, 12:01

Wydarzenie to skupi kluczowych decydentów i liderów sektora energetycznego. Honorowym Patronem Kongresu został Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska a patronatu udzielili: Minister Energii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju . Program Kongresu jak i same panele zostaną poprowadzone przez profesorów: p. Wojciecha Nowaka z AGH i p. Konrada Świrskiego z Politechniki...

Więcej...

24 października 2017, 08:37

Nowa siedziba Polskich Sieci Elektroenergetycznych powstanie przy ulicy Anny Walentynowicz, na działce o powierzchni 3,2 ha. To teren, który Rada Miejska zgodziła się wydzierżawić spółce na 40 lat. Umowę dzierżawy podpisano 9 października 2017 r. w Urzędzie Miasta w Radomiu. Budynek PSE ma być gotowy w 2021 roku. Według planów spółki, będzie to czterokondygnacyjna budowla o powierzchni około 9...

Więcej...

23 października 2017, 12:18

Dwudniowy 11-12.10.2017 Kongres Nowego Przemysłu gromadzi co roku około 1000 uczestników. Biorą w nim udział najważniejsze postacie sektora energii, zarządzający czołowymi firmami energetycznymi, przedstawiciele rządu, parlamentu i administracji publicznej, eksperci, naukowcy, dziennikarze. Nadrzędnym celem Kongresu Nowego Przemysłu jest wspieranie działań, które mają przyczynić się do pozytywnych zmian w...

Więcej...

19 października 2017, 08:42

Uczestnictwo PSE Inwestycje S.A. w obchodach Mazowieckiego Dnia Budowalnych oraz XV-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Więcej...

19 kwietnia 2017, 11:40

Zapraszamy do zapoznania się z nową witryną strony PSE Inwestycje. Strona posiada przejrzystą strukturę, wygodny dostęp do informacji. Zapraszamy

Więcej...