O firmie

zapoznaj się z naszą ofertą

2014-01-29

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż PSE Inwestycje S.A. przeszła z wynikiem pozytywnym audyt certyfikacyjny nowo wdrożonego Systemu Środowiskowego według wymagań normy ISO 14001. Spółka otrzymała certyfikat potwierdzający stosowanie Systemu.

 

Pełnomocnik ds. SZ ISO

 

2013-12-06

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że od 6 grudnia Spółka PSE Inwestycje S.A. wprowadziła nowy znak firmowy i zmieniła identyfikację wizualną. Logo Spółki nawiązuje do Marki całej Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroeneregtycznych. Logotyp symbolizuje nadrzędne wartości Spółki i wpisuje się w nowoczesne tendencje komunikacji wizualnej.

 

Pion Komunikacji

read_more

Oferta

naszych produktów

 • Koncepcja

  Koncepcja

  PSE Inwestycje S.A. oferuje wykonywanie koncepcji rozbudowy, budowy i przebudowy obiektów elektroenergetycznych, tj. stacji i linii…

 • Studium wykonalności

  Studium wykonalności

  PSE Inwestycje S.A. oferuje opracowywania studiów wykonalności dla obiektów elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć – od…

 • Projekt budowlany i projekty wykonawcze

  Projekt budowlany i projekty wykonawcze

  W celu złożenia wniosku pozwolenia na budowę PSE Inwestycje S.A. oferuje wykonanie przez firmę profesjonalnego projektu budowlanego…

 • Kosztorysowanie

  Kosztorysowanie

  PSE Inwestycje S.A. oferuje wykonywanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja…

 • Inżynier kontraktu

  Inżynier kontraktu

  Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu jest jedną z dwóch podstawowych usług oferowanych przez PSE Inwestycje S.A.…

 • Szkolenia

  Szkolenia

  Firma oferuje szkolenia w zakresie przygotowania pracowników do prac pod napięciem, przygotowania praktycznego i merytorycznego…

 • Ocena oddziaływania na środowisko

  Ocena oddziaływania na środowisko

  W celu uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia niezbędnej do złożenia wniosku…

 • Ocena wytrzymałości zwarciowej konstrukcji

  Ocena wytrzymałości zwarciowej konstrukcji

  PSE Inwestycje S.A. oferuje analizy technicznych konstrukcji wsporczych (niskich i wysokich) pod przewody i aparaturę dla…

 • Pozyskiwanie prawa do terenu

  Pozyskiwanie prawa do terenu

  Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania prawa do nieruchomości dla zadań inwestycyjnych oraz regulowanie…

read_more
right_offer
left_offer

Zrealizowane projekty

zobacz szczegóły

 • Dwutorowa linia 400 kV Ełk-Łomża

  Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Ełk - Łomża”…

 • Linia 400 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice 
po trasie linii 220 kV Świebodzice - Klecina

  Zadanie inwestycyjne „Budowa linii 400 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice…

 • Linia 400 kV Pasikurowice do nowo projektowanej stacji 400/110 kV Wrocław

  Zadanie inwestycyjne „Budowa linii 400 kV Pasikurowice do nowo projektowanej stacji 400/110 kV…

 • Linia elektroenergetyczna 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów

  Zadanie inwestycyjne „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów” jest częścią Projektu…

 • Linia elektroenergetyczna 400 kV Narew-Ostrołęka

  Zadanie inwestycyjne „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka” jest częścią Projektu połączenia…

 • Stacja 400/110 kV Wrocław

  Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa stacji 400/110 kV Wrocław” jest częścią przedsięwzięcia…

 • Stacja 400/220/110 kV Ołtarzew

  Zadanie ujęte w Programie rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska – Litwa…

 • Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV w Siedlce Ujrzanów

  Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w Siedlce Ujrzanów” …

read_more
right_offer
left_offer

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi