O firmie

zapoznaj się z naszą ofertą

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

PSE Inwestycje S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Wojciecha Górskiego 9

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska

Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu nowej kadencji 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pse-inwestycje.pl zakładce kariera/oferty pracy

read_more

Oferta

naszych produktów

 • Koncepcja

  Koncepcja

  PSE Inwestycje S.A. oferuje wykonywanie koncepcji rozbudowy, budowy i przebudowy obiektów elektroenergetycznych, tj. stacji i linii…

 • Studium wykonalności

  Studium wykonalności

  PSE Inwestycje S.A. oferuje opracowywania studiów wykonalności dla obiektów elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć – od…

 • Projekt budowlany i projekty wykonawcze

  Projekt budowlany i projekty wykonawcze

  W celu złożenia wniosku pozwolenia na budowę PSE Inwestycje S.A. oferuje wykonanie przez firmę profesjonalnego projektu budowlanego…

 • Kosztorysowanie

  Kosztorysowanie

  PSE Inwestycje S.A. oferuje wykonywanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja…

 • Inżynier kontraktu

  Inżynier kontraktu

  Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu jest jedną z dwóch podstawowych usług oferowanych przez PSE Inwestycje S.A.…

 • Szkolenia

  Szkolenia

  Firma oferuje szkolenia w zakresie przygotowania pracowników do prac pod napięciem, przygotowania praktycznego i merytorycznego…

 • Ocena oddziaływania na środowisko

  Ocena oddziaływania na środowisko

  W celu uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia niezbędnej do złożenia wniosku…

 • Ocena wytrzymałości zwarciowej konstrukcji

  Ocena wytrzymałości zwarciowej konstrukcji

  PSE Inwestycje S.A. oferuje analizy technicznych konstrukcji wsporczych (niskich i wysokich) pod przewody i aparaturę dla…

 • Pozyskiwanie prawa do terenu

  Pozyskiwanie prawa do terenu

  Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania prawa do nieruchomości dla zadań inwestycyjnych oraz regulowanie…

read_more
right_offer
left_offer

Zrealizowane projekty

zobacz szczegóły

 • Lista prowadzonych inwestycji

  Krótka charakterystyka zadań wraz z adresem strony internetowej. Stan na marzec 2016…

read_more
right_offer
left_offer

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi