O firmie

zapoznaj się z naszą ofertą

PSE Inwestycje S.A., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągnąć statutowe cele krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzenie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

read_more

Oferta

naszych produktów

 • Koncepcja

  Koncepcja

  PSE Inwestycje S.A. oferuje wykonywanie koncepcji rozbudowy, budowy i przebudowy obiektów elektroenergetycznych, tj. stacji i linii…

 • Studium wykonalności

  Studium wykonalności

  PSE Inwestycje S.A. oferuje opracowywania studiów wykonalności dla obiektów elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć – od…

 • Projekt budowlany i projekty wykonawcze

  Projekt budowlany i projekty wykonawcze

  W celu złożenia wniosku pozwolenia na budowę PSE Inwestycje S.A. oferuje wykonanie przez firmę profesjonalnego projektu budowlanego…

 • Kosztorysowanie

  Kosztorysowanie

  PSE Inwestycje S.A. oferuje wykonywanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja…

 • Inżynier kontraktu

  Inżynier kontraktu

  Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu jest jedną z dwóch podstawowych usług oferowanych przez PSE Inwestycje S.A.…

 • Szkolenia

  Szkolenia

  Firma oferuje szkolenia w zakresie przygotowania pracowników do prac pod napięciem, przygotowania praktycznego i merytorycznego…

 • Ocena oddziaływania na środowisko

  Ocena oddziaływania na środowisko

  W celu uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia niezbędnej do złożenia wniosku…

 • Ocena wytrzymałości zwarciowej konstrukcji

  Ocena wytrzymałości zwarciowej konstrukcji

  PSE Inwestycje S.A. oferuje analizy technicznych konstrukcji wsporczych (niskich i wysokich) pod przewody i aparaturę dla…

 • Pozyskiwanie prawa do terenu

  Pozyskiwanie prawa do terenu

  Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania prawa do nieruchomości dla zadań inwestycyjnych oraz regulowanie…

read_more
right_offer
left_offer

Zrealizowane projekty

zobacz szczegóły

 • Dwutorowa linia 400 kV Ełk-Łomża

  Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Ełk - Łomża”…

 • Lista prowadzonych inwestycji

  Krótka charakterystyka zadań wraz z adresem strony internetowej.  Stan na luty 2015…

 • Linia 400 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice 
po trasie linii 220 kV Świebodzice - Klecina

  Zadanie inwestycyjne „Budowa linii 400 kV od stacji Wrocław do stacji Świebodzice…

 • Linia 400 kV Pasikurowice do nowo projektowanej stacji 400/110 kV Wrocław

  Zadanie inwestycyjne „Budowa linii 400 kV Pasikurowice do nowo projektowanej stacji 400/110 kV…

 • Linia elektroenergetyczna 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów

  Zadanie inwestycyjne „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów” jest częścią Projektu…

 • Linia elektroenergetyczna 400 kV Narew-Ostrołęka

  Zadanie inwestycyjne „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka” jest częścią Projektu połączenia…

 • Stacja 400/110 kV Wrocław

  Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa stacji 400/110 kV Wrocław” jest częścią przedsięwzięcia…

 • Stacja 400/220/110 kV Ołtarzew

  Zadanie ujęte w Programie rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska – Litwa…

 • Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV w Siedlce Ujrzanów

  Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w Siedlce Ujrzanów” …

read_more
right_offer
left_offer

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi