O firmie

zapoznaj się z naszą ofertą

PSE Inwestycje S.A., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągnąć statutowe cele krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

read_more

Oferta

naszych produktów

 • Koncepcja

  Koncepcja

  PSE Inwestycje oferuje wykonywanie koncepcji rozbudowy, budowy i przebudowy obiektów elektroenergetycznych, tj. stacji i linii wszystkich…

 • Studium wykonalności

  Studium wykonalności

  PSE Inwestycje oferuje opracowywania studiów wykonalności dla obiektów elektroenergetycznych w zakresie napięcia 110 kV, 220 kV,…

 • Projekt budowlany i projekty wykonawcze

  Projekt budowlany i projekty wykonawcze

  W celu złożenia wniosku pozwolenia na budowę PSE Inwestycje oferuje wykonanie przez firmę profesjonalnego projektu budowlanego dostosowanego…

 • Kosztorysowanie

  Kosztorysowanie

  PSE Inwestycje oferuje wykonywanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja…

 • Inżynier kontraktu

  Inżynier kontraktu

  Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu jest jedną z dwóch podstawowych usług oferowanych przez PSE Inwestycje. Działania…

 • Szkolenia

  Szkolenia

  Firma oferuje szkolenia w zakresie przygotowania pracowników do prac pod napięciem, przygotowania praktycznego i merytorycznego…

 • Ocena oddziaływania na środowisko

  Ocena oddziaływania na środowisko

  W celu uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia niezbędnej do złożenia wniosku…

 • Ocena wytrzymałości zwarciowej konstrukcji

  Ocena wytrzymałości zwarciowej konstrukcji

  PSE Inwestycje oferuje analizy technicznych konstrukcji wsporczych (niskich i wysokich) pod przewody i aparaturę dla…

 • Pozyskiwanie prawa do terenu

  Pozyskiwanie prawa do terenu

  Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania prawa do nieruchomości dla zadań inwestycyjnych oraz regulowanie…

read_more
right_offer
left_offer

Zrealizowane projekty

zobacz szczegóły

 • Lista prowadzonych inwestycji

  Krótka charakterystyka zadań wraz z adresem strony internetowej.   Stan na lipiec 2016…

read_more
right_offer
left_offer

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi