Strona główna Aktualności

Skontaktuj się z nami

Aktualności

Uczestnictwo PSE Inwestycje S.A. w XIV Kongresie Nowego Przemysłu

 

Dwudniowy 11-12.10.2017 Kongres Nowego Przemysłu gromadzi co roku około 1000 uczestników. Biorą w nim udział najważniejsze postacie sektora energii, zarządzający czołowymi firmami energetycznymi, przedstawiciele rządu, parlamentu i administracji publicznej, eksperci, naukowcy, dziennikarze.

Nadrzędnym celem Kongresu Nowego Przemysłu jest  wspieranie działań, które mają przyczynić się do pozytywnych zmian w sektorach energii, gazu i innych paliw – wpływających na stabilność, kondycję i perspektywy rozwoju całej polskiej gospodarki.

Dzięki aktywności i kompetencji uczestników Kongres pozostaje od lat ważnym forum otwartej publicznej debaty o przyszłości sektora energii w Polsce i źródłem szeroko cytowanych opinii. Wśród tematów Kongresu pojawi się m.in. kwestia sformułowania długookresowych założeń polityki energetycznej Polski uwzględniających samodzielność, niezależność, bezpieczeństwo, ale i odpowiedzialność.

W tym kontekście podjęte będą takie szczegółowe tematy jak: nowy kształt własnościowy naszej energetyki w kontekście rynku energii i bezpieczeństwa energetycznego Polski, nowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej, perspektywy rozwoju ciepłownictwa w Polsce. Odbędą się dyskusje o tym, w jaki sposób przyszłość energetyki kształtuje presja zmian regulacyjnych – przede wszystkim tych będących konsekwencją polityki energetyczno-klimatycznej UE. Omówione będą najważniejsze, ekspansywne trendy rynkowe (sprzedaż pakietowa, zarządzanie popytem, rola klienta i prosumenta) oraz technologiczne (elektromobilność, magazynowanie energii, wykorzystanie odpadów, rozwiązania inteligentne).

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa siedziba Polskich Sieci Elektroenergetycznych powstanie przy ulicy Anny Walentynowicz, na działce o powierzchni 3,2 ha. To teren, który Rada Miejska zgodziła się wydzierżawić spółce na 40 lat. Umowę dzierżawy podpisano 9 października 2017 r. w Urzędzie Miasta w Radomiu.  Budynek PSE ma być gotowy w 2021 roku. Według planów spółki, będzie to czterokondygnacyjna budowla o powierzchni około 9 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Wartość inwestycji szacuje się na co najmniej 15 mln złotych.

W nowej siedzibie PSE, oprócz części biurowo-administracyjnej, znajdzie się także część techniczna

 

             http://www.propertynews.pl/biura/pse-szykuja-nowa-siedzibe,58080.html

             http://energetyka.wnp.pl/pse-beda-mialy-w-radomiu-nowa-siedzibe,307995_1_0_0.html

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczestnictwo PSE Inwestycje S.A. w obchodach Mazowieckiego Dnia Budowalnych oraz XV-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej


goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi