Realizowane projekty
Nazwa zadania inwestycyjnego Krótka charakterystyka inwestycji Adres strony www
Nowa siedziba Polskich Sieci Elektroenergetycznych powstanie przy ulicy Anny Walentynowicz, na działce o powierzchni 3,2 ha. Nowa siedziba Polskich Sieci Elektroenergetycznych powstanie przy ulicy Anny Walentynowicz, na działce o powierzchni 3,2 ha.
Analizy przedinwestycyjne dotyczące możliwości posadowienia infrastruktury PSE S.A. we wstępnie określonych lokalizacjach Analizy przedinwestycyjne dotyczące możliwości posadowienia infrastruktury PSE S.A. we wstępnie określonych lokalizacjach. Opracowania dotyczą infrastruktury niezbędnej do prawidłowego zarządzania krajowym systemem przesyłowym.
Projekt przebudowy budynku PSE S.A. Radom, zlokalizowanego przy ulicy Żeromskiego 75. Projekt przebudowy budynku PSE S.A. Radom, zlokalizowanego przy ulicy Żeromskiego 75. Celem zadania inwestycyjnego jest przygotowanie pomieszczeń dla przenoszonej infrastruktury PSE S.A. Radom z sąsiedniej lokalizacji. Harmonogram przewiduje uzyskanie pozwolenia na budowę w 2017 roku. Rozpoczęcie prac budowlanych w II kwartale 2018 roku.