Zarząd

Zarząd:

Piotr Kołodziej - Prezes Zarządu (oddelegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu do dnia 3.01.2024 r.).