Dane rejestrowe

PSE Inwestycje S.A.

02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 132

NIP 526-10-27-348

REGON 010953590

KRS 0000092539

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego