Historia

Początki PSE Inwestycje S.A. związane były z działalnością biur projektów sektora elektroenergetycznego oraz przygotowaniem postępowań przetargowych. W okresie kilkunastu lat, jakie upłynęły od utworzenia spółki, jej profil ewoluował w stronę specjalizacji. W coraz większym stopniu jej zadania związane były z obsługą potrzeb OSP. Obecny profil spółki jest w dużym stopniu zdeterminowany przez zmiany w relacjach właścicielskich, z których kluczowe znaczenie miały następujące wydarzenia:

  • Marzec 1995 r. – utworzenie Energoprojekt-Consulting S.A. w wyniku restrukturyzacji Głównego Biura Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt",
  • Sierpień 1997 r. – włączenie Energoprojekt-Consulting S.A. w struktury grupy kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.),
  • Luty 2002 r. – inkorporacja spółek PSE-International Sp. z o.o. i PSE-REGPLAN Sp. z o.o. (100% udziałów znajdowało się w posiadaniu PSE S.A.) do spółki Energoprojekt-Consulting S.A.,
  • 2003 r. – PSE S.A. staje się właścicielem 100% akcji Energoprojekt-Consulting S.A. oraz następuje zmiana nazwy na EPC S.A.,
  • Styczeń 2004 r. – utworzenie przez EPC S.A. spółki Epcon Sp. z o.o. świadczącej usługi związane z projektowaniem i modernizacją systemów informatycznych,
  • Maj 2008 r. – PSE Operator (obecnie PSE S.A.) przejmuje100% akcji EPC S.A.
  • 25 kwietnia 2013 r. - następuje zmiana nazwy spółki EPC S.A. na PSE Inwestycje S.A.
  • 1 maja 2017 r. - przejęcie przez PSE S.A. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i zmiana profilu działalności PSE Inwestycje