Powrót

Uczestnictwo PSE Inwestycje S.A. w XIV Kongresie Nowego Przemysłu

23 października 2017, 12:18

Uczestnictwo PSE Inwestycje S.A. w XIV Kongresie Nowego Przemysłu

Dwudniowy 11-12.10.2017 Kongres Nowego Przemysłu gromadzi co roku około 1000 uczestników. Biorą w nim udział najważniejsze postacie sektora energii, zarządzający czołowymi firmami energetycznymi, przedstawiciele rządu, parlamentu i administracji publicznej, eksperci, naukowcy, dziennikarze.

Nadrzędnym celem Kongresu Nowego Przemysłu jest  wspieranie działań, które mają przyczynić się do pozytywnych zmian w sektorach energii, gazu i innych paliw – wpływających na stabilność, kondycję i perspektywy rozwoju całej polskiej gospodarki.

Dzięki aktywności i kompetencji uczestników Kongres pozostaje od lat ważnym forum otwartej publicznej debaty o przyszłości sektora energii w Polsce i źródłem szeroko cytowanych opinii. Wśród tematów Kongresu pojawi się m.in. kwestia sformułowania długookresowych założeń polityki energetycznej Polski uwzględniających samodzielność, niezależność, bezpieczeństwo, ale i odpowiedzialność.

W tym kontekście podjęte będą takie szczegółowe tematy jak: nowy kształt własnościowy naszej energetyki w kontekście rynku energii i bezpieczeństwa energetycznego Polski, nowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej, perspektywy rozwoju ciepłownictwa w Polsce. Odbędą się dyskusje o tym, w jaki sposób przyszłość energetyki kształtuje presja zmian regulacyjnych – przede wszystkim tych będących konsekwencją polityki energetyczno-klimatycznej UE. Omówione będą najważniejsze, ekspansywne trendy rynkowe (sprzedaż pakietowa, zarządzanie popytem, rola klienta i prosumenta) oraz technologiczne (elektromobilność, magazynowanie energii, wykorzystanie odpadów, rozwiązania inteligentne).