Strona główna Przetargi Informacje o przetargach

Skontaktuj się z nami

Informacje o przetargach

ROK 2016

Aktualnie prowadzone przetargi

_____________________________________________________________________________

2016-04-22

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV relacji Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław"

W załącznieniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2016-04-15

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej"

W złączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ   Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-04-20

Odpowiedzi na pytania 2016-04-22

 

2016-04-14

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy "Przeprowadzenie badania własności wytrzymałościowych stalowych kształtowników oraz śrub i podkładek wykorzystanych do budowy słupów linii 220 kV Adamów - Konin tor I"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 do SIWZ 

Załącznik nr 4 do SIWZ  Załącznik nr 5 do SIWZ  Załącznik nr 6 do SIWZ  Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ

Odpowiedzi na pytnia 2016-04-19

 

2016-04-06

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie części Projektu Budowlanego rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia FW Silesia"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ   Załącznik nr 6 do SIWZ

 

2016-04-06

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla obszaru wybranych stacji elektroenergetycznych"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2016-04-07

 

2016-04-06

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usługi audytu certyfikacyjnego i dwóch audytów nadzoru wdrożonego w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom na zgodność z wymaganiami normy BS 10500:2011, z możliwością zmiany normy odniesienia na normę ISO 37001"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Odpowiedzi na pytania 2016-04-07

 

2016-04-22

PSE Inwestycje S.A. informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi audytu certyfikacyjnego i dwóch audytów nadzoru wdrożonego w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom na zgodność z  wymaganiami normy BS 10500:2011, z możliwością zmiany normy odniesienia na normę ISO 37001", dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Zarząd PSE Inwestycje S.A. zdecydował o udzieleniu zamówienia Wykonawcy SGS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 83.

 

2016-03-31

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie profilu istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Morzyczyn"

W złączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-04-05

 

2016-03-25

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego przy wybranych stanowiskach słupów istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ 

Załącznik nr 5 do SIWZ (1)  Załącznik nr 5 do SIWZ (2)  Załącznik nr 5 do SIWZ (3)  Załącznik nr 5 do SIWZ (4) 

Załącznik nr 5 do SIWZ  (5)  Załącznik nr 5 do SIWZ  (6)  Załącznik nr 5 do SIWZ (7) Załącznik nr 5 do SIWZ (8) 

Załącznik nr 5 do SIWZ (9)

 

2016-03-24

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV relacji Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław"

W załaczeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2016-03-16

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie części Projektu Budowlanego rozbudowy stacji 220/110 kV Mory dla przyłączenia PKP Energetyka"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ 

Załącznik nr 5 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-03-18

 

2016-03-16

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie części Projektu Budowlanego rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia FW Silesia"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ  Załącznik nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-03-18 

 

2016-03-10

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie części Projektu Podstawowego modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leszno Gronowo"

W załaczeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ  Rysunek 1 

Rysunek 2  Rysunek 3  Rysunek  4

 

2016-03-31

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na "Opracowanie części Projektu Podstawowego modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leszno Gronowo" zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-03-10

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usługi audytu certyfikacyjnego i dwóch audytów nadzoru wdrożonego w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom na zgodność z wymaganiami normy BS 10500:2011, z możliwością zmiany normy odniesienia na normę ISO 37001"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-03-14

 

2016-04-06

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na „Wykonanie usługi audytu certyfikacyjnego i dwóch audytów nadzoru wdrożonego w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom na zgodność z wymaganiami normy BS 10500:2011, z możliwością zmiany normy odniesienia na normę ISO 37001" zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

 

2016-03-01

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla obszaru stacji elektroenergetycznych oraz przy wybranych stanowiskach słupów istniejących linii elektroenergetycznych"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2016-03-04

 

2016-03-24

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla obszaru stacji elektroenergetycznych oraz przy wybranych stanowiskach słupów istniejących linii elektroenergetycznych" zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-02-24

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie badania własności wytrzymałościowych stalowych kształtowników oraz śrub i podkładek wykorzystanych do budowy słupów linii 220 kV Adamów - Konin tor 1"

W załaczeniu:

Ogłoszenie   SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 do SIWZ 

Załącznik nr 4 do SIWZ  Załącznik nr 5 do SIWZ  Załącznik nr 6 do SIWZ  Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2016-03-04

Przedłużenie terminu składania ofert 2016-03-08

 

2016-04-14

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na "Przeprowadzenia badania własności wytrzymałościowych stalowych kształtowników oraz śrub i podkładek wykorzystanych do budowy słupów linii 220 kV Adamów - Konin tor 1" zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt. 1 lit. a Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-02-24

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie mapy do celów projektowych dla części terenu stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Świebodzice"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2016-02-24

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie mapy do celów projektowych dla stacji elektroenergetycznej 400/110 Ełk Bis"

W załączeniu:

Ogłoszenie   SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2016-02-05

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie mapy do celów projektowych dla stacji elektroenergetycznej 400/110 Ełk Bis"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

 

2016-02-24

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na „Sporządzenie mapy do celów projektowych dla stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis", zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt 1 lit. c Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

 

2016-02-05

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie części Projektu Budowlanego rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis (w zakresie odwodnienia kanalizacji)"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ 

Załącznik nr 5

 

2016-02-26

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na „Opracowanie części Projektu Budowlanego rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis (w zakresie odwodnienia kanalizacji kablowej), zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt 1 lit. b oraz pkt. 2 Regulaminu Udzielenia Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

 

2016-01-27

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie profilu istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Police"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-01-29

 

2016-02-24

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na „Wykonanie profilu istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Police" zostało unieważnienie na podstawie art. 10.5 pkt 2 Regulaminu Udzielenia Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-01-27

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego przy wybranych stanowiskach słupów istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV Byczyna-Siersza tor 1 i tor 2"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-01-29

 

Przetargi przeprowadzone w 2015 roku

______________________________________________________

2015-12-23

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy: "Opiniowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie branży sanitarnej"

W załączeniu:

Ogłoszenie   SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2015-12-23

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy: "Opiniowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie branży architektonicznej"

W załączeniu:

Ogłoszenie  SIWZ  Załącznik nr 1 do SIWZ  Załącznik nr 2 do SIWZ  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2015-12-30

 

 

2015-12-10

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostarczenie, instalację oraz uruchomienie fabrycznie nowego systemu do wideokonferencji w biurze Spółki w Poznaniu"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2015-11-12

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracownie koncepcji oraz organizację wystawy prezentującej projekt połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2015-11-19

 

Oferta najkorzystniejsza 2015-12-03

 

2015-11-05

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na "Organizację konferencji dla pracowników spółki z okazji jubileuszu 20-lecia powstania PSE Inwestycje w terminie 10-11 grudnia 2015 r."

W załączeniu:

Ogłoszenie

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

Oferta najkorzystniejsza 2015-11-26

 

2015-10-29

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego linii relacji:

- 400 kV Ostrów - Pasikurowice

- 220 kV Mikułowa - Cieplice

- 220 kV Cieplice - Boguszów

- 220 kV Świebodzice - Boguszów

- 400 kV Miłosna - Stanisławów - Narew"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2015-10-29

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usługi wdrożenia w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, spełniającego wymagania normy BS 10500:2011"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonanie usługi wdrożenia w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, spełniającego wymagania normy BS 10500:2011", prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione.

 

2015-10-22

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie sprawdzeń kontrolnych robót ziemnych poprzez dokonanie oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów zasypek dla stacji elektroenergetycznych NN w latach 2015-2016"

W załaczeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2015-10-22

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Obsługę laboratoryjną budowy stacji elektroenergetycznych NN w latach 2015-2016 w zakresie badania próbek betonu i stali zbrojeniowej" - Umowa Ramowa

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2015-10-22

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie badań lakoratoryjnych w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji na stacjach elektroenergetycznych NN w latach 2015 - 2016" - (Umowa Ramowa)

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2015-10-21

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie koncepcji oraz kompleksową realizację wystawy prezentującej projekt Połaczenia elektroenergetycznego Polska-Litwa w budynku Rady Europy w Brukseli w dniu 26 listopada 2015 roku.

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania Zdjęcia i plan sali Elementy infrastruktury technicznej 2015-10-23

Odpowiedzi na pytania 2015-10-26

 

 

2015-10-05

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup licencji oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 w wersji jednostanowiskowej wraz z subskrycją tego oprogramowania na okres dwunastu miesięcy"

W załączniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2015-09-25

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór dostawcy artykułów biurowych i spożywczych dla Spółki"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 2015-10-01

Odpowiedzi na pytania 2015-10-05

Odpowiedzi na pytania 2015-10-06

 

Oferta najkorzystniejsza 2015-10-26

 

2015-09-23

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie usługi zintegrowanego audytu certyfikacyjnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 27001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na zgodność z wymaganiami normy PN-N 18001, także dwóch kolejnych zintergowanych audytów nadzoru przedmiotowych systemów zarządzania"

W załaczeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2015-09-24

Odpowiedzi na pytania 2015-10-01

Odpowiedzi na pytania 2015-10-02

 

Oferta najkorzystniejsza 2015-10-28

 

 

2015-09-17

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Organizację eventu dla interesariuszy z okazji uruchomienia linii 400 kV Ełk-Łomża oraz stacji 400/110 kV Ełk Bis"

W załączeniu:

Ogłoszenie

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2015-09-21

Oferta najkorzystniejsza 2015-10-05

 

2015-09-04

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 220 kV Byczyna - Skawina"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2015-08-19

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Organizację eventu dla interesariuszy z okazji uruchomienia stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ostrołęka oraz stacji elektroenergetycznej 400 kV Stanisławów"

W załączeniu:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Oferta najkorzystniejsza 2015-09-04

 

2015-08-18

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniocznego na: "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 220 kV Stalowa Wola - Chmielów"

W załączeniu:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2015-07-09

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostarczenie, instalację oraz uruchomienie fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usługi serwisowej"

W załączeniu:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2015-07-01

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 220 kV Byczyna - Blok 6"

W załączeniu:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2015-07-01

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Sporządzenie mapy do celów projektowych dla podejść linii napowietrzno-kablowych 110 kV do stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Praga oraz przygotowanie i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej projektowanej sieci uzbrojenia terenu"

W załączeniu:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ

 

2015-07-01

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie część projektu budowalnego i elementów projektu podstawowego budowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Praga wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na prowadzenie prac budowlanych"

W załączeniu:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 SIWZ, Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Spółka PSE Inwestycje S.A. uprzejmie informuje o wydłużeniu terminu składania ofert.

 

Ogłoszenie po zmianach 2015-07-08

SIWZ po zmianach 2015-07-08

 

 

2015-06-16

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie usługi wdrożenia w PSE Inwestycje S.A. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-N 18001:2004"

W załączeniu:

Ogłoszenie

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Złącznik nr 2 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2015-06-22

Oferta najkorzystniejsza 2015-06-30

 

2015-06-16

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Organizację eventu dla interesariuszy z okazji uruchomienia linii 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów i stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce Ujrzanów"

W załączeniu:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2015-06-17

Odpowiedzi na pytania 2015-06-18

Odpowiedzi na pytania 2015-06-19

Oferta najkorzystniejsza 2015-07-02

 

 

2015-06-10

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostarczenie, instalację oraz uruchomienie dwóch fabrycznie nowych systemów do wideokonferencji wraz z fabrycznie nowymi telewizorami w biurze Spółki w Bydgoszczy i Krakowie oraz na udzielenie gwarancji na cztery systemy do wideokonferencji obecnie użytkowane w pozostałych biurach Spółki"

W załączeniu:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

2015-06-03

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV Grudziądz Węgrowo - Płock".

W załączeniu:

Ogłoszenie

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi