Strona główna Przetargi Informacje o przetargach

Skontaktuj się z nami

Informacje o przetargach

ROK 2016

Aktualnie prowadzone przetargi

_____________________________________________________________________________

2016-10-10

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV"

W załączeniu:

Ogloszenie.pdf Zal_1_Projekt_umowy.pdf Zal_2_SIWZ_formularz_ofertowy.docx Zal_3_i_4_SIWZ.docx 4472_PS_2016_Odpowied_na_pytania.pdf 4511_PS_2016_Odpowiedz_na_pytania.pdf SIWZ_Inwentaryzacja_Przyrodnicza_Linia.pdf


Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie prac geoinformatycznych dla planowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV"

W załączeniu:

Zal_2_SIWZ_formularz_ofertowy_2016_10_05.doc Zal_3_i_4_SIWZ_2016_10_05.docx 10978_PW_2016_Odpowiedz_na_pytania.pdf 11120_PW_2016 Odpowiedź na pytania Ogloszenie_Prace_geoinformatyczne SIWZ_Prace_geoinformatyczne Zal_1_Projekt_umowy.pdf

Odpowiedzi na pytania 2016-10-26

 


2016-10-07

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybór dostawcy artykułów biurowych i spożywczych dla Spółki"

W załączeniu:

Ogloszenie.pdf SIWZ.pdf Zal_nr1_do_SIWZ.pdf Zal_nr2_do_SIWZ.pdf Zal nr2 do SIWZ.doc Zal_nr3_do_SIWZ.pdf Zal nr3 do SIWZ.doc Odpowiedź na pytanie nr 1 odpowiedz_na_pyt_nr_2.pdf odpowiedz_na_pyt_nr_3.pdf


2016-10-06

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego w zakresie łańcuchów izolatorów linii 400 kV Tucznawa – Tarnów i Tucznawa – Rzeszów 400 kV Pasikurowice – Dobrzeń 220 kV Morzyczyn - Police 220kV Glinki - Police"

W załączeniu:

UZ_18_SIWZ.pdf UZ_18_Ogloszenie.pdf UZ_18_Wzor_umowy.pdf UZ_18_Zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc


2016-09-23

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komupterowego, komputerów stacjonarnych, monitorów i notebooków dla PSE Inwestycje S.A."

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ cz.I SIWZ cz. II SIWZ  cz. III SIWZ cz. IV wyjasnienie_tresci_SIWZ_1.pdf wyjasnienie_tresci_SIWZ_2.pdf wyjasnienie_tresci_SIWZ_3.pdf

 

2016-09-22

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie sprawdzenia wytrzymałości powierzechni na odrywanie oraz przyczepności do podłoża i przyczepności międzywarstwowej fundamentów konstrucji słupów linii elektroenergetycznych NN"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2016-09-22

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV relacji Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą linii 220 kV"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2016-09-15

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie profili wybranych istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3  i 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-09-26

 

2016-09-21

Zmiana Ogłoszenia Zmiana SIWZ i terminu składania ofert Zmiana załącznika nr 1 do SIWZ

 

Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ

 

2016-09-09

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę mierników"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

Zmiana SIWZ i terminu składania ofert 2016-09-19

 

2016-08-22

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Odnowienie subskrypcji oprogramowania AutoCAD w wersji sieciowej i jednostanowiskowej"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ

 

2016-08-22

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie oraz dostarczenie kalendarzy firmowych dla PSE Inwestycje na 2017 rok"

W złączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ po korekcie

 

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-08-26

Oferta najkorzystniejsza 2016-09-16

 

2016-08-12

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie pomiarów oraz analizy rozkładu poziomu hałasu w otoczeniu wybranych stacji elektroenergetycznych"

W załączniu:

Ogłoszenie Ogłoszenie po korekcie SIWZ SIWZ po korekcie Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po korekcie Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

2016-08-17

PSE Inwestycje S.A. informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie pomiarów oraz analizy rozkładu poziomu hałasu w otoczeniu wybranych stacji elektroenergetycznych" została wprowadzona korekta w pkt. 3 ppkt 3 SIWZ oraz został przedłużony termin składania ofert na realizację przedmiotu zamówienia z dnia 22.08.2016 r. do dnia 24.08.2016 r. do godziny 10.00. Załączniki do SIWZ nr 2, 3 i 4 pozostają bez zmian.

 

2016-08-03

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usługi dostosowania wdrożonego w PSE Inwestycje S.A. systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskiem odpowiednio do wymagań norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie 2016-08-11

Odpowiedź na pytanie 2016-08-12

Oferta najkorzystniejsza 2016-09-16

 

2016-07-20

Społka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie profili istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrów-Kromolice

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2016-07-20

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie analizy możliwości transportu transformatorów sieciowych do/z stacji elektroenergetycznej Kędzierzyn z wykorzystaniem transportu drogowego"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ

 

2016-06-21

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ

 

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na "Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej", zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt 1  Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-05-27

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie części Projektu Podstawowego modernizacji stacji 400/110 kV Rokitnica"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ

 

2016-07-13

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na "Opracowanie części Projektu Podstawowego modernizacji stacji 400/110 kV Rokitnica", zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt 2 Regulaminu Udzielenia Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-04-22

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV relacji Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2016-04-15

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej"

W złączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-04-20

Odpowiedzi na pytania 2016-04-22

 

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na „ Zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej" zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-04-14

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy "Przeprowadzenie badania własności wytrzymałościowych stalowych kształtowników oraz śrub i podkładek wykorzystanych do budowy słupów linii 220 kV Adamów - Konin tor I"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ

Odpowiedzi na pytnia 2016-04-19

 

2016-04-06

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie części Projektu Budowlanego rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia FW Silesia"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ

 

2016-04-06

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla obszaru wybranych stacji elektroenergetycznych"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2016-04-07

 

2016-04-06

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usługi audytu certyfikacyjnego i dwóch audytów nadzoru wdrożonego w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom na zgodność z wymaganiami normy BS 10500:2011, z możliwością zmiany normy odniesienia na normę ISO 37001"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2016-04-07

 

2016-04-22

PSE Inwestycje S.A. informuje, że w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi audytu certyfikacyjnego i dwóch audytów nadzoru wdrożonego w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom na zgodność z  wymaganiami normy BS 10500:2011, z możliwością zmiany normy odniesienia na normę ISO 37001", dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Zarząd PSE Inwestycje S.A. zdecydował o udzieleniu zamówienia Wykonawcy SGS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 83.

 

2016-03-31

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie profilu istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Morzyczyn"

W złączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-04-05

 

2016-03-25

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego przy wybranych stanowiskach słupów istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ (1) Załącznik nr 5 do SIWZ (2) Załącznik nr 5 do SIWZ (3) Załącznik nr 5 do SIWZ (4)

Załącznik nr 5 do SIWZ  (5) Załącznik nr 5 do SIWZ  (6) Załącznik nr 5 do SIWZ (7) Załącznik nr 5 do SIWZ (8)

Załącznik nr 5 do SIWZ (9)

 

2016-03-24

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV relacji Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław"

W załaczeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2016-03-16

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie części Projektu Budowlanego rozbudowy stacji 220/110 kV Mory dla przyłączenia PKP Energetyka"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-03-18

 

2016-03-16

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie części Projektu Budowlanego rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia FW Silesia"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-03-18

 

2016-03-10

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie części Projektu Podstawowego modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leszno Gronowo"

W załaczeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ Rysunek 1

Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek  4

 

2016-03-31

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na "Opracowanie części Projektu Podstawowego modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leszno Gronowo" zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-03-10

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usługi audytu certyfikacyjnego i dwóch audytów nadzoru wdrożonego w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom na zgodność z wymaganiami normy BS 10500:2011, z możliwością zmiany normy odniesienia na normę ISO 37001"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-03-14

 

2016-04-06

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na „Wykonanie usługi audytu certyfikacyjnego i dwóch audytów nadzoru wdrożonego w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom na zgodność z wymaganiami normy BS 10500:2011, z możliwością zmiany normy odniesienia na normę ISO 37001" zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

 

2016-03-01

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla obszaru stacji elektroenergetycznych oraz przy wybranych stanowiskach słupów istniejących linii elektroenergetycznych"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2016-03-04

 

2016-03-24

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla obszaru stacji elektroenergetycznych oraz przy wybranych stanowiskach słupów istniejących linii elektroenergetycznych" zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-02-24

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie badania własności wytrzymałościowych stalowych kształtowników oraz śrub i podkładek wykorzystanych do budowy słupów linii 220 kV Adamów - Konin tor 1"

W załaczeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania 2016-03-04

Przedłużenie terminu składania ofert 2016-03-08

 

2016-04-14

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na "Przeprowadzenia badania własności wytrzymałościowych stalowych kształtowników oraz śrub i podkładek wykorzystanych do budowy słupów linii 220 kV Adamów - Konin tor 1" zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt. 1 lit. a Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-02-24

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie mapy do celów projektowych dla części terenu stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Świebodzice"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2016-02-24

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie mapy do celów projektowych dla stacji elektroenergetycznej 400/110 Ełk Bis"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

2016-02-05

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Sporządzenie mapy do celów projektowych dla stacji elektroenergetycznej 400/110 Ełk Bis"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

 

 

2016-02-24

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na „Sporządzenie mapy do celów projektowych dla stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis", zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt 1 lit. c Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-02-05

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie części Projektu Budowlanego rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis (w zakresie odwodnienia kanalizacji)"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Załącznik nr 5

 

2016-02-26

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na „Opracowanie części Projektu Budowlanego rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis (w zakresie odwodnienia kanalizacji kablowej), zostało unieważnione na podstawie art. 10.5 pkt 1 lit. b oraz pkt. 2 Regulaminu Udzielenia Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-01-27

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie profilu istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Police"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-01-29

 

2016-02-24

PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie na „Wykonanie profilu istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Police" zostało unieważnienie na podstawie art. 10.5 pkt 2 Regulaminu Udzielenia Zamówień w PSE Inwestycje S.A.

 

2016-01-27

Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego przy wybranych stanowiskach słupów istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV Byczyna-Siersza tor 1 i tor 2"

W załączeniu:

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 2016-01-29

 

Przetargi przeprowadzone w 2015 roku

______________________________________________________

2015-12-23
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy: "Opiniowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie branży sanitarnej"
W załączeniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ
2015-12-23
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pracy: "Opiniowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie branży architektonicznej"
W załączeniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania 2015-12-30
2015-12-10
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostarczenie, instalację oraz uruchomienie fabrycznie nowego systemu do wideokonferencji w biurze Spółki w Poznaniu"
W załączeniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
2015-11-12
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracownie koncepcji oraz organizację wystawy prezentującej projekt połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa"
W załączeniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania 2015-11-19
Oferta najkorzystniejsza 2015-12-03
2015-11-05
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na "Organizację konferencji dla pracowników spółki z okazji jubileuszu 20-lecia powstania PSE Inwestycje w terminie 10-11 grudnia 2015 r."
W załączeniu:
Ogłoszenie
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferta najkorzystniejsza 2015-11-26
2015-10-29
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie przeglądu odgórnego linii relacji:
- 400 kV Ostrów - Pasikurowice
- 220 kV Mikułowa - Cieplice
- 220 kV Cieplice - Boguszów
- 220 kV Świebodzice - Boguszów
- 400 kV Miłosna - Stanisławów - Narew"
W załączeniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
2015-10-29
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usługi wdrożenia w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, spełniającego wymagania normy BS 10500:2011"
W załączeniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
PSE Inwestycje S.A. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonanie usługi wdrożenia w PSE Inwestycje S.A. systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, spełniającego wymagania normy BS 10500:2011", prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione.
2015-10-22
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie sprawdzeń kontrolnych robót ziemnych poprzez dokonanie oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów zasypek dla stacji elektroenergetycznych NN w latach 2015-2016"
W załaczeniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
2015-10-22
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Obsługę laboratoryjną budowy stacji elektroenergetycznych NN w latach 2015-2016 w zakresie badania próbek betonu i stali zbrojeniowej" - Umowa Ramowa
W załączeniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
2015-10-22
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie badań lakoratoryjnych w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji na stacjach elektroenergetycznych NN w latach 2015 - 2016" - (Umowa Ramowa)
W załączeniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
2015-10-21
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie koncepcji oraz kompleksową realizację wystawy prezentującej projekt Połaczenia elektroenergetycznego Polska-Litwa w budynku Rady Europy w Brukseli w dniu 26 listopada 2015 roku.
W załączeniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania Zdjęcia i plan sali Elementy infrastruktury technicznej 2015-10-23
Odpowiedzi na pytania 2015-10-26
2015-10-05
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup licencji oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 w wersji jednostanowiskowej wraz z subskrycją tego oprogramowania na okres dwunastu miesięcy"
W załączniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
2015-09-25
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wybór dostawcy artykułów biurowych i spożywczych dla Spółki"
W załączeniu:
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ 2015-10-01
Odpowiedzi na pytania 2015-10-05
Odpowiedzi na pytania 2015-10-06
Oferta najkorzystniejsza 2015-10-26
2015-09-23
Spółka PSE Inwestycje S.A. rozpoczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie usługi zintegrowanego audytu certyfikacyjnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 27001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na zgodność z wymaganiami normy PN-N 18001, także dwóch kolejnych zintergowanych audytó

goUp

Współpracujemy

z największymi ośrodkami naukowymi